KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşteri memnuniyetini arttırabilmek için hizmet ve ürünlerini sürekli iyileştirmek
  • Üretimde daima yasal düzenlemelere riayet etmek
  • Kaliteyi tüm çalışanların sorumluluğuna paylaştırmak
  • Bir sonraki süreç müşteridir prensibi ile çalışmak
  • Sıfır hataya ulaşabilmek için yöntemler belirlemek ve geliştirmek
  • Öğrenebilen, paylaşabilen ve geliştirebilen bir organizasyona ulaşabilmek için kurum kültürünü sürekli olarak güçlendirmek
-Kalite asla tesadüf değildir.O daima akıllı bir gayretin sonucudur.
John Ruskin