ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Çevreyi kirleten ve insan sağlığını tehdit eden üretim metotlarını kullanmamak veya zararlı etkilerini yok etmek.
  • Çevre mevzuat ve yasalarına sürekli uyum sağlamak.
  • Hurda ve firelerin miktarlarını azaltmak için projeler geliştirmek.
  • Yeni ürün planlarını, çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak hazırlamak.
  • Tüm üretim süreçlerinde gerekli enerjiyi mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak.
  • Tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevreyle etkileşimine de dikkat etmek